4 ý tưởng thiết kế sử dụng gầm cầu thang cực hay

Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 7

Gầm cầu thang luôn là một trong những vị trí không được sử dụng, với 4 ý tưởng thiết kế sử dụng gầm cầu thang cực hay dưới đây sẽ giúp các bạn có thể tối ưu hoá diện tích không gian sử dụng trong ngôi nhà của mình một cách triệt để nhất.

1. Thiết kế gầm cầu thang thành nơi làm việc

Thiết kế gầm cầu thang thành nơi làm việc
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi làm việc
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi làm việc 2
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi làm việc 2

2. Thiết kế gầm cầu thang thành nơi nghỉ ngơi

Thiết kế gầm cầu thang thành nơi nghỉ ngơi
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi nghỉ ngơi

3. Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ

Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 2
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 2
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 3
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 3
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 4
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 4
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 5
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 5
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 6
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 6
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 7
Thiết kế gầm cầu thang thành nơi để đồ 7

4. Thiết kế gầm cầu thang thành kệ tivi

Thiết kế gầm cầu thang thành kệ tivi
Thiết kế gầm cầu thang thành kệ tivi
Thiết kế gầm cầu thang thành kệ tivi 2
Thiết kế gầm cầu thang thành kệ tivi 2

Recommended For You

About the Author: noithat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay