Tuổi Mão

Tuổi Mão (tức mèo) theo người Trung Quốc là con thỏ, đứng hàng thứ tư trong 12 con giáp, cho nên giờ mão trong 12 thời thần của một ngày là từ... Read more »

Tuổi Dần

Giờ Dần (tuổi Dần) trong 12 thời thần của một ngày là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng, lại còn lại là Hổ thời. TRUYỀN THUYẾT VỀ TUỔI DẦN Theo... Read more »

Tuổi Sửu

Trâu (tuổi Sửu) đứng thứ hai trong 12 sinh tiêu, phối với địa chi thuộc Sửu, cho nên Sửu thời trong 12 thời thần của một ngày là khoảng 1 giờ đêm... Read more »

Tuổi Tý

Chuột (tuổi Tý) là con vật đứng đầu trong 12 con giáp, phối với địa chi là thuộc về “Tý”. Vì vậy trong 12 thời thần (1 thời thần bằng 2 giờ... Read more »

Truyền thuyết vui về 12 con giáp

Truyền thuyết vui về 12 con giáp được kể rằng thuở Trời, Đất mới hình thành, mọi việc chưa được sắp xếp ổn định, chốn trần gian chưa ngăn nắp. Giữa cõi... Read more »
Gọi Ngay