Tìm hiểu về Dương Lịch và Âm Lịch

Nhiều người vẫn còn mơ hồ hoặc không hiểu rõ về âm lịch và dương lịch thì ở bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về dương lịch... Read more »

Tuổi Hợi

Heo (tuổi Hợi) xếp vị trí cuối cùng trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi là thuộc “Hợi”, cho nên giờ Hợi là từ 9 giờ tối đến 11 giờ... Read more »

Tuổi Tuất

Chó (tuổi Tuất) đứng hàng thứ 11 trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi thuộc “Tuất”, cho nên giờ Tuất từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối (tức là... Read more »

Tuổi Dậu

Gà (tuổi Dậu) đứng hàng thứ 10 trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi là “Dậu”, cho nên giờ Dậu là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối (tức... Read more »

Tuổi Thân

Khỉ (tuổi Thân) đứng hàng thứ 9 trong 12 sinh tiêu, cho nên giờ Thân trong 12 thời thần của một ngày là từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều (tức... Read more »

Tuổi Mùi

Dê (tuổi Mùi) đứng hàng thứ 8 trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi là “Mùi”, cho nên giờ Mùi trong 12 thời thần là từ 1 giờ trưa đến... Read more »
Gọi Ngay