Tuổi Ngọ

Ngựa (tuổi Ngọ) đứng hàng thứ 7 trong 12 sinh tiêu, phối với địa chi là thuộc “ngọ”, cho nên giờ ngọ trong 12 thời thần là khoảng từ 11 giờ trưa... Read more »

Tuổi Tỵ

Rắn (tuổi Tỵ) đứng hàng thứ 6 trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi là thuộc Tỵ. Cho nên giờ Tỵ trong 12 thời thần của một ngày là khoảng... Read more »

Tuổi Thìn

Rồng (tuổi Thìn) đứng hàng thứ 5 trong 12 sinh tiêu, phối với 12 địa chi gọi là Thìn, cho nên giờ thin trong thời thần của một ngày là khoảng từ... Read more »

Tuổi Mão

Tuổi Mão (tức mèo) theo người Trung Quốc là con thỏ, đứng hàng thứ tư trong 12 con giáp, cho nên giờ mão trong 12 thời thần của một ngày là từ... Read more »

Tuổi Dần

Giờ Dần (tuổi Dần) trong 12 thời thần của một ngày là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng, lại còn lại là Hổ thời. TRUYỀN THUYẾT VỀ TUỔI DẦN Theo... Read more »

Tuổi Sửu

Trâu (tuổi Sửu) đứng thứ hai trong 12 sinh tiêu, phối với địa chi thuộc Sửu, cho nên Sửu thời trong 12 thời thần của một ngày là khoảng 1 giờ đêm... Read more »
Gọi Ngay